Halad Song Lyrics In Marathi | Halad Lyrics

 Halad Song Lyrics In Marathi | Digpal Lanjekar | Devdutta Baji | Rohit Raut, Nidhi Hegde | Subhedar सुभेदार Halad Lyrics

Halad (हळद)Is A Marathi Song Sung By Rohit Raut & Nidhi Hegde Music Given By Devdutta Manisha Baji And Halad Song Lyrics In Marathi Or Halad Lyrics Provided By MarathitLyrics.

Halad Song Lyrics In Marathi | Halad Lyrics
Halad Song Lyrics In Marathi 

Song Credit :- 

Music - Devdutta Manisha Baji 

Lyrics - Digpal Lanjekar 

Singers - Rohit Raut & Nidhi Hegde


Halad Song Lyrics In Marathi | Halad Lyrics


अशी जात्याला इसवर

तुला सुपारी बांधयली

तुला सुपारी बांधयली

तुला सुपारी बांधयली ग बांधयली

अशी बई गणाला माझ्या

नवरी हळद लागयली

नवरी हळद लागयली ग लागयली

हे लागली लागली हळद , लागली लागली हळद

लागली हळदी हळदी हळद लागली हळद

हे लागली हळदी हळदी हळद , लागली लागली हळद

लागली हळदी हळदी हळद लागली हळद

हे गनरायाला पयल्यानं पुजला रं

गनरायाला पयल्यानं पजुला रं

अंबाई सजल्याली पुजली गं

अंबाई सजली गं

मांडवी मेढ ही रवली रं

मांडवी मेढ ही रवली रं

तोरनं सोन्याची सजली गं

तोरनं सजली गं

लागली हळद हळद लागली हळद

उलीशा सुखानं

हासली हळद

लागली हळद हळद लागली हळद

हळव्या डोळ्यातं

लाजली हळद

हे लागली लागली हळद, लागली लागली हळद

लागली हळदी हळदी हळद … लागली हळद

हे राजाच्या धर्माची हळद

सवराज्य सोन्याची हळद

सपनाची मनी माखली माखली हळद

भगवी हळद

भवानीच्या सवे शिवा, वरा तू देई मंगला

सुभाग्य देई तू सदा, भवानीच्या प्रिया शिवा

पवित्र भाव तू मना, सदैव राहो चिंतना

नतिचरामी कामना, वरा तू देई हे शिवा

अशी जात्याला इसवर

तुला सुपारी बांधयली

तुला सुपारी बांधयली

हे पण वाचा: Makeup Shakeup Lyrics In Marathi 

हे पण वाचा: Choru Chorun Lyrics

तुला सुपारी बांधयली ग बांधयली

हो गोताची हळद, नात्याची हळद

सोयरी हळद, गोमटी हळद

बंधात मायेच्या बांधती हळद

मानसं माळंत सांधती हळद

हळदुली नाचत डोलत वाजत गाजत आली रं

नांदती नव्हाळी लव्हाळी नाजकू हळवी पाती गं

लागली हळद

अ अ अ अ अ अ लागली हळद हळद लागली हळद

उलीशा सुखानं

हसली हळद

लागली हळद हळद लागली हळद

हळव्या डोळ्यातं

लाजली हळद

हे लागली लागली हळद , लागली लागली हळद

लागली हळदी हळदी हळद लागली हळद

हे राजाच्या धर्माची हळद

सवराज्य सोन्याची हळद

सपनाची मनी माखली माखली हळद

भगवी हळद

Halad Marathi Song Video 

Blogger द्वारे प्रायोजित.