Aai Aahe Swarg Baba Darwaja Lyrics In Marathi

Aai Aahe Swarg Baba Darwaja Is A Marathi Song Sung By Utkarsh Shinde And Music Given By Raju Khan, Lyrics Written By Utkarsh Shinde And Aai Aahe Swarg Baba Darwaja Lyrics In Marathi Provided By MarathitLyrics.

 

Aai Aahe Swarg Baba Darwaja Lyrics In Marathi
Aai Aahe Swarg Baba Darwaja Lyrics

Song Credits:-

Song : Aai Aahe Swarg Baba Darwaja

Singer And Lyrics : Utkarsh Shinde

Music : Raju Khan


Aai Aahe Swarg Baba Darwaja Lyrics In Marathi | Marathi Song Lyrics

 
आईचे मोल कसे लावाल

बाबाचे त्याग कसे मोजाल

आईचे मोल कसे लावाल

बाबाचे त्याग कसे मोजाल

कसा लावाल तुम्ही अंदाजा


आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा
 

आईचे मोल कसे लावाल

बाबाचे त्याग कसे मोजाल

आईचे मोल कसे लावाल

बाबाचे त्याग कसे मोजाल

कसा लावाल तुम्ही अंदाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा
 
आईने देह तुझा घडविला

बाबाच्या कष्टाने तो वाढविला

आईने केले तुला संस्कार

बाबाने पेलला तुझा भार

आईने घास तुला भरवीला

बाबाने देह त्याचा झिजविला

सावली आईचा पदर झाला

घामात भिजूनी बाबा तो न्हाला

आई झिजली तुला चंदन केला

तुझ्या साठी बाबा घोडा झाला

आई ती जागली किती रात

बाबाने जोडले किती हात

पांग फेडशील कसे दोघांचे
 
मोल लावशील कसे प्रेमाचे

पांग फेडशील कसे दोघांचे

मोल लावशील कसे प्रेमाचे

कोणी मिळेल का दुजा पाह जा


आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा


आई बाबाने स्वप्ने सारून

तुला नेले जगात तारून

त्यांच्या कष्टाने तू उभा झाला

उपकार विसरुनी दगा केला


तुझ्या हसण्यात गेले भारून

तू निघालास त्यांना सारून

दोघ रडले पदर ते पसरून

बोलले जाऊ नको विसरून

 
दोघे करतात तुझी मनधरणी

कुठे फेडशील तुझी ही करणी

दोघे जड झाले तुला आई बाबा

आता शब्दांचा सोडतो ताबा

तुझा उत्कर्ष दोघांनी केला

सारी माया तू विसरुनी गेला

तुझा उत्कर्ष दोघांनी केला

सारी माया तू विसरुनी गेला

त्यांचा आदर्श तू जरा घे जा

हे पण वाचा :- Pinga Lyrics In Marathi 

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

तुझ्या मागे पळाली ती आई

विसरला का तिची ती अंगाई

आठवते का ती गोष्ट बाबांची

आटपाट गावाची त्या राजाची

तुझ्या सोबत ते दोघे शिंकायचे

तुझ्या जिंकण्यात दोघे जिंकायचे

आठव बाबा खेळात हारायचा

माकड होऊन उड्या तो मारायचा

आई पदरात घेऊन झोपायची

काळजी पाई तुला टोकायची

आईचे दूध नको विसरू तू

बाबाचा घाम नको विसरू तू

तुझे पुरविले हट्ट ते सगळे

तुझ्यासाठीच दोघे रे जगले

तुझे पुरविले हट्ट ते सगळे

तुझ्यासाठीच दोघे रे जगले

त्यांचे गुणगान तू सदा गा जा
 
आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

ठेच लागेल तुला तू पडशील

वेळ गेल्यावरी तू रडशील

वेळ जाण्याआधी घे सावरून

चुका साऱ्या तुझ्या घे आवरून

आई बाबाच्या पाई लागून

कर तौबा घे माफी मागून

त्यांची सर ना कुणा रे येणार

त्यांची जागा कुणी ना घेणार


सुख सारे मिळेल दोघां अवति

देव पण फिरला दोघांच्या भवति

जीवाचा त्याग दोघे करतील

जड नको तुला म्हणून मरतील

सोड रे सोड माया ही सारी

हेच तुझे देव तुझी पंढरी

सोड रे सोड माया ही सारी

हेच तुझे देव तुझी पंढरी

त्यांच्या पाई सुखाने जा रहा जा
 

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

आई आहे स्वर्ग बाबा दरवाजा

Aai Aahe Swarg Baba Darwaja

Blogger द्वारे प्रायोजित.